Największe inwestycje 2009

Za największa inwestycję roku uznana została montażownia maszyn przeładunkowych, która powstała za sprawą korporacji Cargotec na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim. Wartość inwestycji to 64,4 mln euro. Inwestor zamierza stworzyć do końca 2013 r. co najmniej 400 stałych miejsc pracy – 340 stanowisk robotniczych i 60 dla kadry kierowniczej. Najwięcej miejsc pracy […]

Inwestycja koncernu Dell w Polsce

Najgłośniejsza była inwestycja amerykańskiego koncernu Dell, który przeznaczył 200 mln euro na fabrykę komputerów w Łodzi. Za powyższą kwotę powstała też placówka produkująca najnowsze, kompleksowe systemy informatyczne. Aktualnie koncern tworzy tutaj nowatorskie rozwiązania techniczne, takie jak serwery oraz notebooki nowej generacji. W sumie zaklady Della zatrudniają ponad 1000 osób i znacząco przyczyniły sie do poprawy […]